Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức và các phòng, ban của Hội

1. Ban Thường trực
1.1. TS.Nguyễn Văn Kính, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW – Trưởng ban
1.2. ThS.BSCKII.Nguyễn Hồng Hà – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
1.3. BSCKII.Nguyễn Quang Tuấn – Bệnh viện Bạch Mai
1.4. ThS.BSCKII.Phan Quận
2. Ban kiểm tra
2.1. PGS.TS.Trịnh Thị Ngọc – Bệnh viện Bạch Mai – Trưởng ban
2.2. PGS.TS. Trịnh Thị Xuân Hòa – Viện Quân y 103 – Ủy viên
2.3. BS.Hà Văn Hạ – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW – Ủy viên
3.Văn phòng
3.1. ThS.BSCKII.Phan Quận – Chánh văn phòng
3.2. ThS.BS. Nguyễn Văn Thắng – Phó chánh văn phòng
4. Nhóm Thư ký:
1. ThS.Tạ Thị Diệu Ngân, Đại học Y Hà Nội
2. TS.Phạm Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Bạch Mai
3. ThS.Nguyễn Kim Thư, Đại học Y Hà Nội
4. ThS. Nguyễn Tiến Lâm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
5. ThS.Trần Thị Phương Thúy,Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
6. ThS. Mai Đình Cửu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
5. CN.Lưu Quang Tiến – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
4. Ban Thi đua – Khen thưởng
4.1. TS.Nguyễn Văn Kính, Trưởng Ban
4.2. TS.Hoàng Văn Tuyết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
4.3. PGS.TS Trịnh Thị Ngọc, Bệnh viện Bạch Mai
4.4. ThS.Phạm Văn Tùng, Bệnh viện E
4.5. ThS.Nguyễn Bích Vân, Bệnh viện Đống Đa
5. Ban Tài chính – Hậu cần
5.1. TS.Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, Trưởng ban
5.2. ThS.BSCKII.Nguyễn Quang Tuấn, Bệnh viện Bạch Mai
5.3. Ths Đào Tố Uyên, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
5.4. ThS.Nguyễn Thị Đại Phong, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
5.5. ThS. Quế Anh Trâm, Bệnh viện ĐK tỉnh Nghệ An
6. Ban Chuyên môn – Đào tạo
6.1. ThS.BSCKII.Nguyễn Hồng Hà, Trưởng ban
6.2. PGS.TS.Nguyễn Trọng Chính, Bệnh viện 108, Phó trưởng ban
6.3. PGS.TS.Phạm Nhật An, Bệnh viện Nhi TW, Phó trưởng ban
6.4. PGS.TS.Nguyễn Trần Chính, Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh
6.5. PGS.TS. Bùi Vũ Huy, Đại học Y Hà Nội
6.6. ThS.BSCKII.Phan Trung Tiến, Bệnh viện ĐKTW Huế
6.7. BSCKII.Nguyễn Đông, Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa
6.8. TS.Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh
6.9. BS.Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ
6.10. BS.Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng I
6.11. ThS. Đỗ Châu Việt, Bệnh viện Nhi Đồng II
7. Ban Đối Ngoại – Hợp tác Quốc tế
6.1. TS.Nguyễn Văn Kính, Trưởng ban
6.2. ThS.BSCKII.Nguyễn Hồng Hà, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
6.3. ThS.BSCKII.Phan Quận, Ủy viên Ban thường vụ
6.4. ThS.Cao Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
8. Ban Xuất bản – Báo chí – Truyền Thông
8.1. PGS.TS.Phạm Nhật An, Trưởng ban
8.2. PGS.TS.Bùi Vũ Huy, Đại học Y Hà Nội
8.3. ThS.Phạm Văn Tùng, Bệnh viện E
8.4. ThS.BSCKII.Phan Quận, Ủy viên Ban thường vụ
8.5. PGS.TS.Nguyễn Trần Chính, Đại học Y, Dược TP Hồ Chí Minh
8.6. TS.Phạm Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Bạch Mai
8.7. ThS.Đỗ Châu Việt, Bệnh viện Nhi Đồng II
9. Ban Xây dựng, Phát triển Tổ chức hội
9.1. ThS.BSCKII.Nguyễn Hồng Hà, Trưởng ban
9.2. ThS.Phan Văn Tùng, Phó trưởng ban
9.3. PGS.TS.Trịnh Thị Xuân Hòa, Bệnh viện 103
9.4. TS.Nguyễn Lô, Đại học Y, Dược Huế
9.5. ThS.BSCKII.Phan Trung Tiến, Bệnh viện ĐKTW Huế
9.6. ThS.Nguyễn Bích Vân, Bệnh viện Đống Đa
9.7. TS.Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh
9.8.ThS.Đỗ Châu Việt, Bệnh viện Nhi Đồng II
9.9.BS.Nguyễn Thị Thanh Tâm Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ
9.10. BS.Trần Thanh Tùng, Bệnh viện tỉnh Kiên Giang
9.11. BSCKII. Phạm Bá Đà, Bệnh viện tỉnh Kontum
9.12. BS.Nguyễn Hai, Bệnh viện Đắc Lắc
9.13. BS.Nguyễn Mạnh Tuấn, Bệnh viện ĐK Thái Nguyên
9.14. BS.Nguyễn Thị Phúc, Bệnh viện Việt Tiệp
9.15. BSCKII. Lê Trọng Dụng, Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa
9.16. ThS.Quế Anh Trâm, Bệnh viện tỉnh Nghệ An
9.17. BS. Phạm Tiến Mỹ, Bệnh viện tỉnh Thái Bình
10. Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam
1. TS.Nguyễn Văn Kính Tổng biên tập
2. ThS.BS Nguyễn Văn Thắng, Phó tổng biên tập
3. PGS.TS.Nguyễn Vũ Trung
4.ThS.BS Phạm Văn Tùng, Trưởng ban thư ký tòa soạn
5. CN.Lưu Quang Tiến, Trưởng ban trị sự