Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi (Ban hành kèm theo Quyết định số: 746 /QĐ-ngày 04 tháng 03 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
Click vào link dưới để tài về.

Tài liệu đính kèm:
FileFile size
Download this file (HƯỚNG DẪN CHẨN ĐÓAN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỞI.doc)Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi56 Kb